Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:
Novější 1 3 8 14 21

Obec Strukov - Přednáška "Přes hory do Persie" dne 30.3.2023

Datum konání: 30. 3. 2023

Obec Strukov Vás zve na cestopisnou přednášku "Přes hory do Persie" s Lukášem Hejdukem dne 30.3.2023 od 18.00 hodin v KD Strukov.

Lukas - letak.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 31. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 14. 3. 2023 12:36

OBEC ŘÍDEČ - POZVÁNKA NA II. JARNÍ PLES OBCE ŘÍDEČ 18.3.2023

Datum konání: 18. 3. 2023

Obec Řídeč Vás srdečně zve na II. JARNÍ PLES OBCE ŘÍDEČ, v sobotu dne 18.3.2023 od 20.00 hodin do místního Hostince u Zlatého potoka.

Předprodej vstupenek s místenkami proběhne ve středu dne 15.3.2023 od 16.00 - 18.00 hodin na Obecním úřadě v Řídeči.

Omezená kapacita 70 míst, bohatá tombola, dobrá hudba v podání pana Romana Steidela z Mohelnice, příjemná atmosféra, vstupné 100,- Kč.

                                                                           Plakát II. JARNÍ PLES OBCE ŘÍDEČ.jpg


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 19. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 28. 2. 2023 12:28

ŘÍDEČ - POZVÁNKA NA MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI 4. 3. 2023

Datum konání: 4. 3. 2023

Komise pro místní záležitosti Obce Řídeč Vás srdečně zve na MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti v sobotu dne 4.3.2023 v HOSTINCI U ZLATÉHO POTOKA v Řídeči.

Pozvánka na maškarní karneval


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 5. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 23. 1. 2023 9:48

OBEC ŘÍDEČ - ÚSPORNÁ OPATŘENÍ - ELEKTŘINA

Vážení občané,

Obec Řídeč musí přikročit k velice nepopulárnímu opatření a to v souvislosti s neúnosnými zálohami za elektřinu na odběrných místech v majetku obce. Zálohy od dodavatele činí až 4 násobek celoroční spotřeby jen u veřejného osvětlení v naší obci. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází k tomu, že byla vypnuta částečně světla veřejného osvětlení v obci u nových stožárů a dále bude zavedeno svícení veřejného osvětlení do 23.00 hodin a opětovně budou světla rozsvícena v 04.00 hodin. K těmto nepopulárním opatřením přistupují obce po celé ČR jelikož obce nebudou schopny zajišťovat další služby pro občany, pokud budeme "vyhazovat" peníze z obecních rozpočtů pouze do veřejného osvětlení. 

Obec má již na 90% zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení LED Osvětlení v obci, kdy současná roční spotřeba cca 15-17 Mwh by měla klesnout  po výměně  světel veřejného osvětlení ze současných sodíkových světel na LED osvětlení na pouhé 3 Mwh za rok !!!!

Navíc se obec pokusí získat dotaci přes Národní program obnovy z programu EFEKT 2022, kdy by se cca 40% nákladů měla vrátit zpět obci. Předpokládaná cena rekonstrukce VO je 900.000,- Kč  (dotace cca 370.000,- ) a návratnost je spočítána na 2,5 roku. Budeme se snažit, aby k výměně osvětlení došlo v co nejkratší době a tím ke snížení nákladů. Další úsporná opatření jsou chystány i na ObÚ a hostinci.

Bohužel musíme toto náročné období přečkat tak, aby mohla obec dále pracovat na rozvoji obce a nevyhazovat peníze " z okna".

 

Jaroslav Míča - starosta obce Řídeč

 

 


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 18. 1. 2023 8:46 Vytvořeno 2. 9. 2022 14:29

Volby prezidenta republiky - Vzdání se kandidatury pan STŘEDULA - informace

MV ČR _vzdání se kandidatury -úřední oznámení o vzdání se kandidatury panem Středulou.pdf

KÚ_vzdání se kandidatury - informace do volebních místností v ČR.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 16. 1. 2023 10:39 Vytvořeno 10. 1. 2023 15:33

Pozvánka na 15. Hody sv. Václava v Řídeči 1. října 2022

Datum konání: 1. 10. 2022

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 15. Hody sv. Václava v Řídeči, které se uskuteční v sobotu 1. října 2022.

Program hodů je následující:

10.00 - 12.00 Výstava obecních kronik a historického ,,retro" vybavení domácností (obecní tělocvična, Řídeč č.p. 304)

od 14.00 Kulturní program na hřišti - vystoupení dětí z MŠ Babice, kolo štěstí, lukostřelba, zábava v kouli (bumper ball), dobroty z udírny, k poslechu i tanci zahraje skupina GAMA

18.00 – 19.45  SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ HODOVOU CHUŤOVKU K PIVU - KNIHOVNA

17.30 - 18.00 Přejímka soutěžních vzorků v KNIHOVNĚ (Řídeč č.p. 276)

*  18.00 – 19.45 Ochutnávka pro návštěvníky a hlasování

Od 20.00  HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA – HOSTINEC (Řídeč č.p. 276)

*  Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší hodovou chuťovku k pivu - pro vítěze jsou připraveny bohaté ceny! :)

*  Podávání hodového guláše, bohatá tombola                    

 Vstupné na zábavu: 100,- Kč

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE p. STEIDEL Z MOHELNICE

Hlavními sponzory akce jsou MAS ŠTERNBERSKO a farma STACHOVSKÝ DVŮR s.r.o., KEESTRACK - CZ s.r.o., PREFA PECINA, K2STAV s.r.o., VČELAŘI z obce Řídeč, Obec Řídeč,  OBČANÉ A PŘÍZNIVCI obce Řídeč, Miloslav Šerý, Paseka zemědělská a.s., On-line Olin s.r.o. Šternberk. 

Všem sponzorům děkujeme za podporu a dary do tomboly!!!!! 

 

V neděli 2. října ve 14.00 se uskuteční SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA U KAPLIČKY SV. VÁCLAVA V ŘÍDEČI.

 

Těšíme se na Vaši účast! 

   

1.jpg

                                                                                                  2.jpg


Archivováno 5. 10. 2022 9:10 Vytvořeno 22. 9. 2022 22:16

OBEC ŘÍDEČ - BILANČNÍ ZPRÁVA ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

Podle § 103 odst. 4, písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Tímto zveřejňuje

BILANČNÍ ZRÁVU ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022.

Bilanční zpráva za vol. období 2018-2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 29. 9. 2022 8:52 Vytvořeno 30. 8. 2022 14:30

JAK TO DOPADLO? Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2 dokončena

Vážení spoluobčané, od 6.9.2021 probíhala druhá etapa projektu: Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2. Větev č. 1 byla spolufinancována Olomouckým krajem z Programu obnovy venkova 2021, kdy obec získala dotaci ve výši 368.000,- Kč, větev č. 2 byla financována z rozpočtu obce Řídeč. Zhotovitelem byla dle smlouvy f. Swietelsky stavební s.r.o. Olomouc s poddodavatelem f. K2 STAV s.r.o. Šternberk. Oprava komunikací byla provedena v kratším časovém termínu a to do 11.10.2021, čímž se zkrátila i předpokládaná uzavírka, která měla probíhat až do 12.11.2021. Od 11.10.2021 tak mohou občané využívat opravené opravené komunikace. Věříme, že touto investicí přispěla obec ke zkvalitnění života na venkově a komunikace budou sloužit ke spokojenosti všem občanům. A jak to dopadlo, se můžete přesvědčit sami při procházce nebo na přiložené dokumentaci. Celkové náklady na tento projekt jsou ve výši 2.018.000,- Kč bez DPH.

Fotodokumentace Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

Fotodokumentace Oprav MK v obci Řídeč - větev č. 2.pdf

PROPAGACE OL.KRAJ+POV cedule -Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 7. 2022 11:17 Vytvořeno 25. 10. 2021 7:58

ODPADY V OBCI ŘÍDEČ OD DUBNA 2022 - nejčastější otázky a odpovědi

Vážení spoluobčané, od dubna 2022 bude naše obec, ale i ostatní obce Mikroregionu Šternberska rozjíždět projekt door-to-door (česky ode dveří ke dveřím) na svoz dopadů. V naší obci se bude jednat o svoz plastů, papíru a směsného komunálního odpadu (SKO). Do konce února, nejpozději však do 10. března 2022 se Vám budeme snažit do domácností dodat nádoby na třídění odpadů. Od dubna 2022 již nebude fungovat pytlový svoz plastů jako tomu bylo doposud. Všechny domácnosti obdrží do svých schránek informace k odpadovému hospodářství obce nejpozději do neděle 6.2.2022.  Nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů dostanete zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a po šesti letech přejdou do Vašeho osobního vlastnictví. Pokud něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na cokoliv zeptat, kontakt na starostu je uveden v letáku Otázky a odpovědi k odpadům. Věříme, že se nám tento projekt podaří zdárně rozjet od dubna 2022 a společně tak docílíme většího třídění odpadů v obci a snížit i nákladů na SKO, které platíme všichni. Systém svozu BIO odpadů bude fungovat jako doposud - velkoobjemový kontejner na točně autobusu a popelnice na použité jedlé oleje je umístěna u místního obchodu. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude zachován a to 2x ročně, vše se včas dozvíte a kalendář svozu odpadů od dubna do prosince Vám bude také dodán do domácností. 

Jaroslav Míča - starosta obce

Leták - jak správně třídit odpady.pdf

Leták MIKROREGIONU k  door-to-door na obcích.pdf

Leták - třídíme jedlé oleje, má to smysl.pdf

Odpady otázky a odpovědi D2D.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 29. 6. 2022 12:11 Vytvořeno 3. 2. 2022 10:56

MIMOŘÁDNÝ SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 29.3.2022

Vážení spoluobčané,

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN  SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE V ÚTERÝ 29. BŘEZNA 2022. Následně pak 26.4.2022. Kalendář s termíny svozu až do konce roku dostanete do svých schránek do 23. 3. 2022. 

NEZAPOMĚŇTE V TENTO DEN VYVÉST PŘED SVŮJ DŮM POPELNICE !!!!!  PROZATÍM MŮŽETE DÁM NA VÝVOZY  i 120 litrové popelnice.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v sobotu dne 30.4.2022 08.00-09.00 hodin od točny autobusu. 

Mimořádný svoz SKO v obci řídeč 29.3.2022.pdf

Řídeč_plánovací kalendář svozu odpadů_2-4Q 2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 4. 2022 10:54 Vytvořeno 10. 3. 2022 17:08

Novější 1 3 8 14 21