Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:
Novější 1 3 8 14 21

Pozvánka na 15. Hody sv. Václava v Řídeči 1. října 2022

Datum konání: 1. 10. 2022

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 15. Hody sv. Václava v Řídeči, které se uskuteční v sobotu 1. října 2022.

Program hodů je následující:

10.00 - 12.00 Výstava obecních kronik a historického ,,retro" vybavení domácností (obecní tělocvična, Řídeč č.p. 304)

od 14.00 Kulturní program na hřišti - vystoupení dětí z MŠ Babice, kolo štěstí, lukostřelba, zábava v kouli (bumper ball), dobroty z udírny, k poslechu i tanci zahraje skupina GAMA

18.00 – 19.45  SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ HODOVOU CHUŤOVKU K PIVU - KNIHOVNA

17.30 - 18.00 Přejímka soutěžních vzorků v KNIHOVNĚ (Řídeč č.p. 276)

*  18.00 – 19.45 Ochutnávka pro návštěvníky a hlasování

Od 20.00  HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA – HOSTINEC (Řídeč č.p. 276)

*  Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší hodovou chuťovku k pivu - pro vítěze jsou připraveny bohaté ceny! :)

*  Podávání hodového guláše, bohatá tombola                    

 Vstupné na zábavu: 100,- Kč

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE p. STEIDEL Z MOHELNICE

Hlavními sponzory akce jsou MAS ŠTERNBERSKO a farma STACHOVSKÝ DVŮR s.r.o., KEESTRACK - CZ s.r.o., PREFA PECINA, K2STAV s.r.o., VČELAŘI z obce Řídeč, Obec Řídeč,  OBČANÉ A PŘÍZNIVCI obce Řídeč, Miloslav Šerý, Paseka zemědělská a.s., On-line Olin s.r.o. Šternberk. 

Všem sponzorům děkujeme za podporu a dary do tomboly!!!!! 

 

V neděli 2. října ve 14.00 se uskuteční SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA U KAPLIČKY SV. VÁCLAVA V ŘÍDEČI.

 

Těšíme se na Vaši účast! 

   

1.jpg

                                                                                                  2.jpg


Archivováno 5. 10. 2022 9:10 Vytvořeno 22. 9. 2022 22:16

OBEC ŘÍDEČ - BILANČNÍ ZPRÁVA ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

Podle § 103 odst. 4, písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Tímto zveřejňuje

BILANČNÍ ZRÁVU ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022.

Bilanční zpráva za vol. období 2018-2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 29. 9. 2022 8:52 Vytvořeno 30. 8. 2022 14:30

JAK TO DOPADLO? Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2 dokončena

Vážení spoluobčané, od 6.9.2021 probíhala druhá etapa projektu: Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2. Větev č. 1 byla spolufinancována Olomouckým krajem z Programu obnovy venkova 2021, kdy obec získala dotaci ve výši 368.000,- Kč, větev č. 2 byla financována z rozpočtu obce Řídeč. Zhotovitelem byla dle smlouvy f. Swietelsky stavební s.r.o. Olomouc s poddodavatelem f. K2 STAV s.r.o. Šternberk. Oprava komunikací byla provedena v kratším časovém termínu a to do 11.10.2021, čímž se zkrátila i předpokládaná uzavírka, která měla probíhat až do 12.11.2021. Od 11.10.2021 tak mohou občané využívat opravené opravené komunikace. Věříme, že touto investicí přispěla obec ke zkvalitnění života na venkově a komunikace budou sloužit ke spokojenosti všem občanům. A jak to dopadlo, se můžete přesvědčit sami při procházce nebo na přiložené dokumentaci. Celkové náklady na tento projekt jsou ve výši 2.018.000,- Kč bez DPH.

Fotodokumentace Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

Fotodokumentace Oprav MK v obci Řídeč - větev č. 2.pdf

PROPAGACE OL.KRAJ+POV cedule -Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 7. 2022 11:17 Vytvořeno 25. 10. 2021 7:58

ODPADY V OBCI ŘÍDEČ OD DUBNA 2022 - nejčastější otázky a odpovědi

Vážení spoluobčané, od dubna 2022 bude naše obec, ale i ostatní obce Mikroregionu Šternberska rozjíždět projekt door-to-door (česky ode dveří ke dveřím) na svoz dopadů. V naší obci se bude jednat o svoz plastů, papíru a směsného komunálního odpadu (SKO). Do konce února, nejpozději však do 10. března 2022 se Vám budeme snažit do domácností dodat nádoby na třídění odpadů. Od dubna 2022 již nebude fungovat pytlový svoz plastů jako tomu bylo doposud. Všechny domácnosti obdrží do svých schránek informace k odpadovému hospodářství obce nejpozději do neděle 6.2.2022.  Nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů dostanete zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a po šesti letech přejdou do Vašeho osobního vlastnictví. Pokud něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na cokoliv zeptat, kontakt na starostu je uveden v letáku Otázky a odpovědi k odpadům. Věříme, že se nám tento projekt podaří zdárně rozjet od dubna 2022 a společně tak docílíme většího třídění odpadů v obci a snížit i nákladů na SKO, které platíme všichni. Systém svozu BIO odpadů bude fungovat jako doposud - velkoobjemový kontejner na točně autobusu a popelnice na použité jedlé oleje je umístěna u místního obchodu. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude zachován a to 2x ročně, vše se včas dozvíte a kalendář svozu odpadů od dubna do prosince Vám bude také dodán do domácností. 

Jaroslav Míča - starosta obce

Leták - jak správně třídit odpady.pdf

Leták MIKROREGIONU k  door-to-door na obcích.pdf

Leták - třídíme jedlé oleje, má to smysl.pdf

Odpady otázky a odpovědi D2D.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 29. 6. 2022 12:11 Vytvořeno 3. 2. 2022 10:56

MIMOŘÁDNÝ SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 29.3.2022

Vážení spoluobčané,

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN  SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE V ÚTERÝ 29. BŘEZNA 2022. Následně pak 26.4.2022. Kalendář s termíny svozu až do konce roku dostanete do svých schránek do 23. 3. 2022. 

NEZAPOMĚŇTE V TENTO DEN VYVÉST PŘED SVŮJ DŮM POPELNICE !!!!!  PROZATÍM MŮŽETE DÁM NA VÝVOZY  i 120 litrové popelnice.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v sobotu dne 30.4.2022 08.00-09.00 hodin od točny autobusu. 

Mimořádný svoz SKO v obci řídeč 29.3.2022.pdf

Řídeč_plánovací kalendář svozu odpadů_2-4Q 2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 4. 2022 10:54 Vytvořeno 10. 3. 2022 17:08

Obec Řídeč - SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ NA 1Q ROKU 2022

Kalendář svozu odpadů z obce Řídeč je zpracován pouze na 1Q/2022 vzhledem k tomu, že od 1.4.2021 obec zavádí nový systém nakládání s odpady tzv. door-tu-door což znamená, že každá domácnost bude mít k černé popelnici na SKO i další dvě nádoby o objemu 240 litrů a to na papír a plast. Takto bude nahrazen i dosavadní pytlový svoz plastů. Nový svozový kalendář  na období 1.4.2022 - 31.12.2022 bude zpracován v předstihu, tak aby Vám byl dodán nejpozději do konce března 2022. Místní poplatek za systém odpadového hospodářství dle OZV č. 1/2021 je stanoven ve výši 700,- Kč za občana s trvalým pobytem a 700,- Kč za rekreační objekt na katastru obce. Poplatek je splatný do 31.5.2022.  OZV č. 1/2021 je zveřejněna na úřední desce ObÚ Řídeč a taktéž na webu obce, v rubrice Obecní úřad/vyhlášky, zákony, usnesení obce. 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ - ŘÍDEČ 2022.pdf 


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 28. 3. 2022 15:18 Vytvořeno 6. 12. 2021 11:37

Řídeč - Jak jsme žili v Československu - Olomoucký deník 17.5.2019

Řídeč.pdf

Olomoucký deník 17.5.2019 - jak jsme žili v Československu. Tentokráte v Řídeči. Dobové fotografie s popisem.


Archivováno 17. 3. 2022 10:58 Vytvořeno 20. 5. 2019 12:03

Obec Řídeč - Materiální sbírka v obci Řídeč 28.2.-3.3.2022

Vážení spoluobčané, místní i z okolních obcí,

moc Vám děkujeme, že jste se přispění do naší obecní sbírky potřebného materiálu na pomoc Ukrajině. Sbírka proběhla ve velice krátké době, od 28.2.2022 - 3.3.2022. Aktivně se do sbírky zapojil náš SENIOR KLUB, kdy od Vás přebíraly dary do sbírky, pomáhali s balením a odvozem. Vše bylo ve večerních hodinách 3.3.2022 roztříděno, spočítáno,  zabaleno a polepeno štítky i v Ukrajinštině. Dnešního dne byla naše společná pomoc předána po domluvě s Mm Olomouce přímo do logistického centra  f. EGT ve Velké Bystřici k expedici, kdy by měl kamion ještě dnes zamířit směr Ukrajina. Ještě jednou všem moc děkuji i když to je jedna s nejsmutnějších sbírek 21. století. :(   Přílohou pár fotek a celkový seznam darů.

Jaroslav Míča - starosta obce Řídeč

Seznam věcí - Sbírka Ukrajina 28.2.-3.3.2022 - OBEC ŘÍDEČ.docx

Foto - sbírka pro Ukrajinu - OBEC ŘÍDEČ.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 14. 3. 2022 15:20 Vytvořeno 4. 3. 2022 12:24

OBEC ŘÍDEČ - VYHLÁŠENÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKY PRO UKRAJINU 28.2.-3.3.2022

Obec Řídeč vyhlašuje Materiální sbírku na podporu UKRAJINY. Prosím noste pouze věci, které jsou uvedeny v seznamu, ostatních věcí je dostatek!!!!

Obecní tělocvična Řídeč každý den 28.2. - 3.3.2022 od 16.00 hodin do 18.00 hodin. 

Obec Řídeč - SBÍRKA UKRAJINA - SEZNAM nutného vybavení a materiálu.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 3. 2022 12:10 Vytvořeno 28. 2. 2022 12:12

Informace k místním poplatkům 2021

Místní poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2021 zůstává stejný ve výši 500,- Kč/osoba s tr. pobytem/rok a ve výši 500,- Kč rekreační objekt či objekt na pozemku bez č.p. či ev.č..

Místní poplatek ze psů je taktéž pro rok 2021 stejný dle OZV 2/2019.

OZV č. 2-2019 MP ze psů.pdf

 OZV č. 1-2020 obce Řídeč - MP odpady.pdf (OZV je též zveřejněna na web. stránkách obce)

Vzhledem k nové legislativě o odpadech je nutno počítat s tím, že v roce 2022 budou poplatky za likvidaci odpadu navýšeny !!!!

Prosím třiďte odpady a využívejte maximálně nastaveného systému nakládání s odpady v naší obce. Šetříme nejen životní prostředí, ale i náklady obce,

které jsou opravdu nemalé !!!

Děkujeme Jaroslav Míča - starosta obce

 


Archivováno 21. 2. 2022 8:58 Vytvořeno 7. 1. 2021 9:49

Novější 1 3 8 14 21