Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kultura - obecní tělocvična

Kultura - obecní tělocvična

Kulturní akce v obci ŘÍDEČ 9-12/2023

30. 9. 2023 HODY sv. VÁCLAVA V OBCI ŘÍDEČ

28.10.2023 LAMPIONOVÝ PRŮVOD ŘÍDEČ

25.11.2023 TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA za podpory MAS Šternersko o.p.s.

2.12. 2023  ROZSÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

PLAKÁTY BUDOU VYVĚŠENY VŽDY 14 DNŮ PŘED KONANOU AKCÍ - ZMĚNA TERMÍNU JE VYHRAZENA A BUDE AKTUALIZOVÁNO NA WEBU OBCE V AKTUALITÁCH!!!!

Kultura, obecní tělocvična, zvyky a tradice v obci

Velikonoční hrkání -průvod dětí s řehtačkamiV obci se v průběhu roku koná několik kulturních akcí. Šestého ledna na Tři krále obchází malí koledníci domácnosti s novoročním přáním. Na Tři krále se v místním pohostinství koná oblíbený ,,Tříkrálový turnaj ve hře Člověče, nezlob se!" . V měsíci únoru bývá pro veřejnost pořádán Společenský ples, který pořádá SDH Řídeč a OÚ Řídeč. Březen patří již tradičně dětem - koná se Dětský maškarní karneval. Snad největší tradici mezi dětmi Řídeče má hrkání klapačkami a řehtačkami po obci v době Velikonoc. Týden před Velikonocemi pořádá Komise pro místní záležitosti Velikonoční turnaj ve stolním tenise. V jarních měsících se každým rokem obec aktivně zapojuje do celorepublikové akce ,,Ukliďme Česko". Poslední dubnový den je věnován Pálení čarodějnic, které se koná vždy na horním konci obce (tzv. Hliník). Začátek července patří tradičnímu Vítání prázdnin, které je každoročně spojené s dětským dnem. V průběhu léta se koná pro veřejnost v prostorách sportovního areálu Taneční zábava. V průběhu letních prázdnin je čas věnován i Tři královédětem - koná se dětmi oblíbená Dopravní soutěž s následným večerním promítáním pohádky v letním kině. Poslední zářijové dny patří každoročně Hodům sv. Václava, které patří v Řídeči k největším slavnostem roku. V říjnu se v nedaleké obci Mladějovice koná Večer seniorů, který společně pořádají obce Mladějovice a Řídeč. Během podzimních měsíců je pro děti pořádaná Drakiáda (pouštění draků). Zpestřením kulturního života v obci bývají každoročně Autobusové zájezdy (např. Vánoční trhy Olomouc, Moravské divadlo Olomouc či Vinný sklípek).  Listopad patří neodmyslitelně Lampionovému průvodu, který vychází od Kapličky sv. Václava a končí ve sportovním areálu, kde jsou pro děti připravené soutěže a ohňostroj, pro dospělé ochutnávka Svatomartinských vín. První adventní víkend se koná Rozsvícení obecního vánočního stromečku, které je vždy spojeno s vánočním jarmarkem a kulturním vystoupením dětí z místního Dětského studia. 5. prosinec patří Mikulášské nadílce pod vedením SDH Řídeč, která si dodnes zachovala svou původní podobu. V polovině prosince bývá nejen pro děti v místní tělocvičně v budově bývalé školy pořádáno Vánoční loutkové divadlo, při kterém každé dítě dostává malý vánoční balíček. Každý kulturní rok v obci Řídeč končí a vlastně i začíná Novoročním přípitkem před domem rodiny Blahových, kde se většina obce sejde a občané si blahopřejí do nového roku. 
 
               

Zvyky a tradice

Tři králové

    Začátkem každého roku, měsíce ledna obchází malí koledníci (Tři králové) domácnosti s novoročním přáním  - pořádá Charita Šternberk.

Tříkrálový turnaj ve stolní hře ,,Člověče nezlob se"

    Oblíbená kulturní akce jak dětí, tak i dospělých. Pořádá Obec Řídeč - leden.

Hasičský společenský ples

    Ples pořádá SDH Řídeč - leden

Dětský maškarní karneval

Velké jarní setkání všech pohádkových bytostí naší obce. Pořádá Obec Řídeč - březen.

Jarní ples obecního úřadu Řídeč

 Ples pořádá zastupitelstvo obce v březnu

Velikonoční hrkání

   Snad největší tradici mezi dětmi z Řídeče má hrkání klapačkami a řehtačkami po obci v době  před velikonocemi. Tento obyčej v Řídeči přetrval  a neustále je udržován.

Velikonoční pomlázka - pletení pomlázek

    Před velikonoční neděle patří již tradičně pletení pomlázek ve sportovním areále pod vedením pana Ing. Miroslava Rébla, který svoji dovednost převzal po svém otci panu Jaroslavu          Réblovi. K vidění jsou zde nejen pomlázky, ale i proutěné koše a košíky všech velikostí.

Dopravní soutěž s BESIP

Na začátku srpna se na malé straně pořádá dopravní soutěž v jízdě zručnosti  na jízdních kolech pro děti i dospělé, večer pak letní kino pro děti ve sportovním areálu - pořádá Obec se spolupráci s SDH.

 Mikulášská družina 

Mikuláš s anděly a čerty  navštěvují v prosinci domácnosti s malými dětmi. Občas by neškodilo postrašení peklem i dospělým.  Zajišťuje SDH Řídeč.

Večer důchodců v Mladějovicích

 Večer důchodců bývá pořádán jednou ročně (na podzim) v Mladějovicích společně pro důchodce z  obcí Řídeč, Komárov a Mladějovice.

Vítání občánků

Bývá pořádáno na Městském úřadě Šternberk.

Dětský den

Pořádá Obec Řídeč ve spolupráci s SDH Řídeč. 

Pálení čarodějnic

Pořádá SDH Řídeč ve spolupráci s obcí. Slet čarodějnic z obce, s tanečkem kolem  hranice pro upalování, je nezapomenutelným kulturním zážitkem nejenom pro místní občany.

Hody na svatého Václava

 Již tradičně pořádá Obec Řídeč hody na sv. Václava s bohatým doprovodným programem na hřišti,  pobožnost u kapličky sv. Václava, setkání s kronikářkou  obce, soutěž ,, O nejlepší hodovou pochoutku" , večerní zábava s překvapením.

Podzimní lampionový průvod obcí se soutěží o nejlepší vyřezávanou dýni

 Lampionový průvod obcí pro děti i dospělé,  spojený se soutěžemi, opékáním špekáčků a ohňostrojem - Pořádá Obec Řídeč, zpravidla kolem data 28.10.. 

Rozsvícení vánočního stromečku

Pořádá obec - prosinec - Komise pro místní záležitosti