Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kultura - obecní tělocvična

Kultura, obecní tělocvična, zvyky a tradice v obci

Velikonoční hrkání -průvod dětí s řehtačkamiV obci se v průběhu roku koná několik kulturních akcí. Šestého ledna na Tři krále obchází malí koledníci domácnosti s novoročním přáním. Na Tři krále se v místním pohostinství koná oblíbený ,,Tříkrálový turnaj ve hře Člověče, nezlob se!" . V měsíci únoru bývá pro veřejnost pořádán Společenský ples, který pořádá SDH Řídeč a OÚ Řídeč. Březen patří již tradičně dětem - koná se Dětský maškarní karneval. Snad největší tradici mezi dětmi Řídeče má hrkání klapačkami a řehtačkami po obci v době Velikonoc. Týden před Velikonocemi pořádá Komise pro místní záležitosti Velikonoční turnaj ve stolním tenise. V jarních měsících se každým rokem obec aktivně zapojuje do celorepublikové akce ,,Ukliďme Česko". Poslední dubnový den je věnován Pálení čarodějnic, které se koná vždy na horním konci obce (tzv. Hliník). Začátek července patří tradičnímu Vítání prázdnin, které je každoročně spojené s dětským dnem. V průběhu léta se koná pro veřejnost v prostorách sportovního areálu Taneční zábava. V průběhu letních prázdnin je čas věnován i Tři královédětem - koná se dětmi oblíbená Dopravní soutěž s následným večerním promítáním pohádky v letním kině. Poslední zářijové dny patří každoročně Hodům sv. Václava, které patří v Řídeči k největším slavnostem roku. V říjnu se v nedaleké obci Mladějovice koná Večer seniorů, který společně pořádají obce Mladějovice a Řídeč. Během podzimních měsíců je pro děti pořádaná Drakiáda (pouštění draků). Zpestřením kulturního života v obci bývají každoročně Autobusové zájezdy (např. Vánoční trhy Olomouc, Moravské divadlo Olomouc či Vinný sklípek).  Listopad patří neodmyslitelně Lampionovému průvodu, který vychází od Kapličky sv. Václava a končí ve sportovním areálu, kde jsou pro děti připravené soutěže a ohňostroj, pro dospělé ochutnávka Svatomartinských vín. První adventní víkend se koná Rozsvícení obecního vánočního stromečku, které je vždy spojeno s vánočním jarmarkem a kulturním vystoupením dětí z místního Dětského studia. 5. prosinec patří Mikulášské nadílce pod vedením SDH Řídeč, která si dodnes zachovala svou původní podobu. V polovině prosince bývá nejen pro děti v místní tělocvičně v budově bývalé školy pořádáno Vánoční loutkové divadlo, při kterém každé dítě dostává malý vánoční balíček. Každý kulturní rok v obci Řídeč končí a vlastně i začíná Novoročním přípitkem před domem rodiny Blahových, kde se většina obce sejde a občané si blahopřejí do nového roku. 
 
               
 

 

Plán kulturních akcí v obci Řídeč pro rok 2020

 

Zvyky a tradice

Tři králové

    Šestého ledna obchází malí koledníci (Tři králové) domácnosti s novoročním přáním.

Tříkrálový turnaj ve stolní hře ,,Člověče nezlob se"

    Oblíbená kulturní akce jak dětí, tak i dospělých. Pořádá Obec Řídeč.

Hasičský společenský ples

    Ples pořádá SDH Řídeč ve spolupráci s Obcí Řídeč.

Dětský maškarní karneval

Velké jarní setkání všech pohádkových bytostí naší obce. Pořádá Obec Řídeč.

Velikonoční hrkání

   Snad největší tradici mezi dětmi Řídeče má hrkání klapačkami a řehtačkami po obci v době velikonoc. Tento obyčej v Řídeči přetrval  a neustále je udržován.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise

     Pořádá Obec Řídeč každoročně v sobotu týden před Velikonocemi.

Velikonoční pomlázka a Mikuláš

  Oba tyto zvyky se zachovaly v obecně známé podobě.

   Mikuláš s anděly a čerty je již tradičně pod vedením SDH Řídeč.

Večer důchodců v Mladějovicích

   Večer důchodců bývá pořádán jednou ročně v Mladějovicích společně pro důchodce z Řídeče, Komárova a Mladějovic.

Vítání občánků

    Bývá pořádáno na Městském úřadě Šternberk.

Dětský den

    Pořádá Obec Řídeč ve spolupráci s SDH Řídeč. 

Pálení čarodějnic

     Pořádá SDH Řídeč.

Hody na svatého Václava

     Již tradičně pořádá Obec Řídeč hody na sv. Václava s bohatým doprovodným programem - turnaj v kopané na místním hřišti, Svatodušní mše Svatá u kapličky, setkání s kronikářkou obce, soutěž ,, O nejlepší hodovou pochoutku" , večerní zábava s překvapením.

Podzimní lampionový průvod obcí

    Lampionový průvod obcí pro děti spojený s ochutnávkou Svatomartinského vína pro dospělé.