Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva 

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce 

Název vyhlášky účinnost
1994  
OZV č. 2/1994 Požární řád obce Řídeč.pdf 21. 7. 1994

2013

 

OZV č. 03-2013 stanovení pravidel pro pohyb psů, koní a ovcí na veř. prostranství.pdf

1.1.2014

2015

 

Tržní řád Obce Řídeč č. 1/2015.pdf  Nařízení obce

24.2.2015

2016

 

OZV č. 1-2016 o podmínkách spalování suchách rostl. materiálů.pdf

20.9.2016

2017

 

OZV č.1/2017 stanovení školského obvodu pro I. stupeň zákl. školy.pdf

24.3.2017

OZV č. 3/2017 stanovení školského obvodu pro II. stupeň zákl. vzdělávání.pdf

1.1.2018

2018

 

OZV č. 1/2018 stanovení školského obvodu mateřské školy .pdf

17.2.2018

2022

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu obce_zverejneni.pdf      OZV o stanovení obecního systému OH obce Řídeč.pdf  2022

3.6.2022

2023

 

MVČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze psů.pdf    ozv-mistni-poplatek-ze-psu od 1.1.2024 (2).pdf

od 1.1.2024

MVČR - Oznámení o vyhlášení OZV o míst. poplatku za obecní systém OH od 1.1.2024.pdf ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi 

od 1.1.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 

 2024   

ZÁPIS z 1. VZZO dne 23.1.2024 bez os. dat.pdf

ZÁPIS z 2. VZZO dne 27.3.2024 bez os. dat.pdf

 

      Veřejnoprávní smlouvy

Směrnice a ostatní dokumenty obce

Název

Platnost

Provozní řád obecní tělocvičny.pdf

                        1. 7. 2020

Poskytování služeb za úplatu pro rok 2024.pdf  CENÍK SLUŽEB 2024    2.1.2024
Směrnice č. 1-2024 Provozní řád SA - platná 1.4.2024.pdf + příloha Žádost o pronájem    1. 4. 2024
 Spisový a skartační řád obce.pdf - Směrnice č. 3/2018    10.4.2018
 Organizační řád ObÚ Řídeč.pdf - Směrnice č. 2/2018     1. 4. 2018
 Pravidla pro vyřizování petic a stížností.pdf     9. 3. 2018
Systém náležité péče obce Řídeč.pdf    18. 5. 2017
Jednací řád zastupitelstva obce Řídeč.pdf      6. 8. 2015
Směrnice č.1-2021 Pravidla pronájmu obecních bytů od 30. 3. 2021.pdf     30. 3. 2021
 SMĚRNICE OBEC ŘÍDEČ č. 1/2022 BOZP o poskytování OOPP.pdf 2022       1. 2. 2022 
Podmínky pro prodej obec. pozemků v obci Řídeč.pdf                                  23. 5. 2012
CENÍK úhrad podnikatelé 2024.pdf     24.1.2024