Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

DOTACE OBCE ŘÍDEČ

2023

Rekonstrukce Veřejného osvětlení v obci Řídeč

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy z výzvy NPO 1/2022  "Realizaci projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení" na projekt Obce Řídeč "OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI ŘÍDEČ" je realizován s finanční podpory Evropské unie ve výši 371.100,- Kč s celkovými náklady projektu 719.871,- Kč.

Fotodokumentace - rekonstrukce VO v obci Řídeč 2023.pdf

Publicita - rekonstrukce Veřejného osvětlení v obci Řídeč.pdf

1.CS Financováno Evropskou unií_POS_POS.jpg

2.NPO.jpg

3.mpo-logo.jpg

2021

Dotace Olomouckého kraje - "Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021" ve výši 35.000,- Kč

projekt "VYBAVENÍ OBECNÍ KNIHOVNY V OBCI ŘÍDEČ".

FOTODOKUMENTACE KNIHOVNA - DOTACE 2021.pdf

Propagace Ol. kraje - Dotace na vybavení obecní knihovny v Řídeči.pdf

Dotace Olomouckého kraje - "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021" - Oprava místní komunikace v obci Řídeč - větev 1 - dotace 368.000,- Kč

Propagační cedule Ol. Kraj - POV 2021 - Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

ochranna-znamka-pov-ok.jpg

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Fotodokumentace Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

Dotace SZIF ČR (byla v konečné fázi zamítnuta) - Modernizace Hasičské zbrojnice v obci Řídeč 2021 - dotace měla být 144.000,- Kč.  Obec tedy na vlastní náklady modernizovala hasičskou zbrojnici s celkovými náklady 308.644,- Kč, kdy mimo jiné bylo vyměněno okno a zakoupeny nové skříňky na hasičskou zbrojnici, čímž zhodnotila svůj majetek. Zmodernizovala zázemí pro dobře fungující Jednotku dobrovolných hasičů Řídeč. Poděkování patří také za práci MAS o.p.s. Šternbersko při snaze o získání dotace.  

Fotodokumentace  rekonstrukce - WC hasičská zbrojnice.pdf

Dotace - Propagace MAS Šternbersko o.p.s. 2021

  • Obec Řídeč  - Hody 2021 - dotace 4.000,- Kč
  • Klub seniorů obce Řídeč - večer seniorů  - dotace 4.000,- Kč

2020

Dotace propagace MAS Šternbersko 2020 - "Klub seniorů Řídeč" - Poznávací zájezd  historická část Olomouce a soukromého pivovaru CHOMOUT v obci Chomoutov dne 15.9.2020. 

FOTO - SENIOŘI výlet do Olomouce 15.9.2020.pdf

Dotace propagace MAS Šternbersko 2020 - "Obec Řídeč" - Hody sv. Václava v obci Řídeč a oslavy 725. let obce Řídeč dne 26.9. - 28.9.2020

Foto Hody 2020 - Oslavy 725. let obce a  propagace MAS Šternbersko.docx

2019

DOTACE z programu Olomouckého kraje 2019 z DT 1 :  "3 ks zásahových obleků pro JSDH Řídeč" Propagace Ol. kraje - Dotace 2019.docx    

Dotace_JSDH_propagace - zásahové obleky.pdf

2018

         DOTACE "Obnova veřejného prostranství v obci Řídeč - II. etapa", ze SFŽP ČR 2018-2022, PROPAGACE - Obnova VP Řídeč - II. etapa.docx  

         DOTACE "Oprava obecního úřadu č.p. 276 v obci Řídeč" z POV Ol. kraje PROPAGACE.docx, PROPAGACE - FOTO OPRAV.docx

         DOTACE Dětská skupina Řídeč II z MPSV ČR - ESF  - Propagace Dětská skupina ŘÍDEČ II.pdfPropagace - DS II.docx

2017

stav před restaurováním.jpg stav před restaurováním 1.jpg  stav po restaurování.jpg stav po restaurování 1.jpg

2016

2015

2014

2012