Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

2021

Dotace Olomouckého kraje - "Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021" ve výši 35.000,- Kč

projekt "VYBAVENÍ OBECNÍ KNIHOVNY V OBCI ŘÍDEČ".

Propagace Ol. kraje - Dotace na vybavení obecní knihovny v Řídeči.pdf

Dotace Olomouckého kraje - "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021" - Oprava místní komunikace v obci Řídeč - větev 1 - dotace 368.000,- Kč

Propagační cedule Ol. Kraj - POV 2021 - Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

ochranna-znamka-pov-ok.jpg

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Fotodokumentace Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

Dotace SZIF ČR - Modernizace Hasičské zbrojnice v obci Řídeč 2021 - dotace 144.000,- Kč

PROPAGACE SZIF ČR - Modernizace hasičské zbrojnice v obci Řídeč 2021.pdf

Fotodokumentace  rekonstrukce - WC hasičská zbrojnice.pdf

Dotace - Propagace MAS Šternbersko o.p.s. 2021

  • Obec Řídeč  - Hody 2021 - dotace 4.000,- Kč
  • Klub seniorů obce Řídeč - večer seniorů  - dotace 4.000,- Kč

2020

Dotace propagace MAS Šternbersko 2020 - "Klub seniorů Řídeč" - Poznávací zájezd  historická část Olomouce a soukromého pivovaru CHOMOUT v obci Chomoutov dne 15.9.2020. 

FOTO - SENIOŘI výlet do Olomouce 15.9.2020.pdf

Dotace propagace MAS Šternbersko 2020 - "Obec Řídeč" - Hody sv. Václava v obci Řídeč a oslavy 725. let obce Řídeč dne 26.9. - 28.9.2020

Foto Hody 2020 - Oslavy 725. let obce a  propagace MAS Šternbersko.docx

2019

DOTACE z programu Olomouckého kraje 2019 z DT 1 :  "3 ks zásahových obleků pro JSDH Řídeč" Propagace Ol. kraje - Dotace 2019.docx    

Dotace_JSDH_propagace - zásahové obleky.pdf

2018

         DOTACE "Obnova veřejného prostranství v obci Řídeč - II. etapa", ze SFŽP ČR 2018-2022, PROPAGACE - Obnova VP Řídeč - II. etapa.docx  

         DOTACE "Oprava obecního úřadu č.p. 276 v obci Řídeč" z POV Ol. kraje PROPAGACE.docx, PROPAGACE - FOTO OPRAV.docx

         DOTACE Dětská skupina Řídeč II z MPSV ČR - ESF  - Propagace Dětská skupina ŘÍDEČ II.pdfPropagace - DS II.docx

2017

stav před restaurováním.jpg stav před restaurováním 1.jpg  stav po restaurování.jpg stav po restaurování 1.jpg

2016

2015

2014

2012