Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dětské studio

K 31. 8. 2020 UKONČENA ČINNOST DĚTSKÉ SKUPINY V ŘÍDEČI A OD 1.9.2020 JE OBJEKT VYUŽÍVÁN JAKO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU - SENIOR KLUB ŘÍDEČ

Představujeme Vám Dětské studio Řídeč

Dětské studio Řídeč bylo zřízeno obcí Řídeč  v roce 2010, na adrese Řídeč č. 307 na podporu mladých rodin s dětmi. Budova v níž se Dětské studio nachází sloužila v dřívější době jako Mateřská školka. Jelikož nebylo možné Dětské studio vzhledem k počtu dětí začlenit do předškolního vzdělávání, rozhodla se obec Dětské studio provozovat na své náklady z rozpočtu obce, které činily kolem 20 % ročního rozpočtu. Vzhledem ke značným finančním nákladům hledala obec způsob, jak získat finanční prostředky na provozování Dětského studia. Od podzimu roku 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Koncem roku 2015 bylo zjištěno, že MPSV ČR bude vypisovat dotaci z Evropského sociálního fondu – operačního programu zaměstnanost na podporu dětských skupin. Obci se podařilo za přispění Regionální rozvojové agentury Východní Moravy Zlín na tuto dotaci dosáhnout a získat pro školní roky 2016-2017 a 2017-2018 dotaci v celkové výši 894.900,- Kč a  spolufinancováním obce ve výši 47.100,- Kč. Dětské studio bylo nutno transformovat na „dětskou skupinu“ u MPSV ČR, kdy jsme zaregistrováni od 1. 8. 2016. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu zaměstnanost je dětská skupina v Dětském studiu o počtu 5 dětí, což pokrývá potřeby naší malé obce i pro nadcházející školní roky, kdy bude čerpána dotace.  V souvislosti s čerpáním dotace bylo nutné i vyjádření dotčených orgánů - Krajské hygienické stanice (KHS)  Olomouckého kraje.  Ze stanoviska KHS bylo nutné provést nezbytné stav.  úpravy v objektu Dětského studia tak, aby byly splněny kritéria stanovené pro činnost dětské skupiny.

 

DĚTSKÁ SKUPINA ŘÍDEČ II

Od 1.9.2018 navazuje Dětská skupina II na projekt MPSV ČR z ESF z Operačního programu zaměstnanost, rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění soukromého a pracovního života a podpora stejné odměny za stejnou  práci. Obec Řídeč zažádala o dotaci na Dětskou skupinu Řídeč II dne 23.3.2018 a  Rozhodnutím MPSV ČR o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008501 na realizaci projektu DĚTSKÁ SKUPINA ŘÍDEČ II registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008501 obec získala celkovou dotaci ve výši 942.000,- Kč z toho spolufinancování obce je ve výši 47.100,- Kč.  Doba realizace Dětské skupiny Řídeč II je od 1.9.2018 do 31.8.2020 . Celková kapacita Dětské skupina Řídeč II zůstává nezměněna a je 5 dětí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Jaroslav Míča
starosta

 

 

Logo OPZ barevné.jpg