Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:

ODPADY V OBCI ŘÍDEČ OD DUBNA 2022 - nejčastější otázky a odpovědi

Vážení spoluobčané, od dubna 2022 bude naše obec, ale i ostatní obce Mikroregionu Šternberska rozjíždět projekt door-to-door (česky ode dveří ke dveřím) na svoz dopadů. V naší obci se bude jednat o svoz plastů, papíru a směsného komunálního odpadu (SKO). Do konce února, nejpozději však do 10. března 2022 se Vám budeme snažit do domácností dodat nádoby na třídění odpadů. Od dubna 2022 již nebude fungovat pytlový svoz plastů jako tomu bylo doposud. Všechny domácnosti obdrží do svých schránek informace k odpadovému hospodářství obce nejpozději do neděle 6.2.2022.  Nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů dostanete zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a po šesti letech přejdou do Vašeho osobního vlastnictví. Pokud něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na cokoliv zeptat, kontakt na starostu je uveden v letáku Otázky a odpovědi k odpadům. Věříme, že se nám tento projekt podaří zdárně rozjet od dubna 2022 a společně tak docílíme většího třídění odpadů v obci a snížit i nákladů na SKO, které platíme všichni. Systém svozu BIO odpadů bude fungovat jako doposud - velkoobjemový kontejner na točně autobusu a popelnice na použité jedlé oleje je umístěna u místního obchodu. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude zachován a to 2x ročně, vše se včas dozvíte a kalendář svozu odpadů od dubna do prosince Vám bude také dodán do domácností. 

Jaroslav Míča - starosta obce

Leták - jak správně třídit odpady.pdf

Leták MIKROREGIONU k  door-to-door na obcích.pdf

Leták - třídíme jedlé oleje, má to smysl.pdf

Odpady otázky a odpovědi D2D.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 29. 6. 2022 12:11 Vytvořeno 3. 2. 2022 10:56

MIMOŘÁDNÝ SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 29.3.2022

Vážení spoluobčané,

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN  SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE V ÚTERÝ 29. BŘEZNA 2022. Následně pak 26.4.2022. Kalendář s termíny svozu až do konce roku dostanete do svých schránek do 23. 3. 2022. 

NEZAPOMĚŇTE V TENTO DEN VYVÉST PŘED SVŮJ DŮM POPELNICE !!!!!  PROZATÍM MŮŽETE DÁM NA VÝVOZY  i 120 litrové popelnice.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v sobotu dne 30.4.2022 08.00-09.00 hodin od točny autobusu. 

Mimořádný svoz SKO v obci řídeč 29.3.2022.pdf

Řídeč_plánovací kalendář svozu odpadů_2-4Q 2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 4. 2022 10:54 Vytvořeno 10. 3. 2022 17:08

Obec Řídeč - SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ NA 1Q ROKU 2022

Kalendář svozu odpadů z obce Řídeč je zpracován pouze na 1Q/2022 vzhledem k tomu, že od 1.4.2021 obec zavádí nový systém nakládání s odpady tzv. door-tu-door což znamená, že každá domácnost bude mít k černé popelnici na SKO i další dvě nádoby o objemu 240 litrů a to na papír a plast. Takto bude nahrazen i dosavadní pytlový svoz plastů. Nový svozový kalendář  na období 1.4.2022 - 31.12.2022 bude zpracován v předstihu, tak aby Vám byl dodán nejpozději do konce března 2022. Místní poplatek za systém odpadového hospodářství dle OZV č. 1/2021 je stanoven ve výši 700,- Kč za občana s trvalým pobytem a 700,- Kč za rekreační objekt na katastru obce. Poplatek je splatný do 31.5.2022.  OZV č. 1/2021 je zveřejněna na úřední desce ObÚ Řídeč a taktéž na webu obce, v rubrice Obecní úřad/vyhlášky, zákony, usnesení obce. 

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ - ŘÍDEČ 2022.pdf 


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 28. 3. 2022 15:18 Vytvořeno 6. 12. 2021 11:37

Obec Řídeč - Materiální sbírka v obci Řídeč 28.2.-3.3.2022

Vážení spoluobčané, místní i z okolních obcí,

moc Vám děkujeme, že jste se přispění do naší obecní sbírky potřebného materiálu na pomoc Ukrajině. Sbírka proběhla ve velice krátké době, od 28.2.2022 - 3.3.2022. Aktivně se do sbírky zapojil náš SENIOR KLUB, kdy od Vás přebíraly dary do sbírky, pomáhali s balením a odvozem. Vše bylo ve večerních hodinách 3.3.2022 roztříděno, spočítáno,  zabaleno a polepeno štítky i v Ukrajinštině. Dnešního dne byla naše společná pomoc předána po domluvě s Mm Olomouce přímo do logistického centra  f. EGT ve Velké Bystřici k expedici, kdy by měl kamion ještě dnes zamířit směr Ukrajina. Ještě jednou všem moc děkuji i když to je jedna s nejsmutnějších sbírek 21. století. :(   Přílohou pár fotek a celkový seznam darů.

Jaroslav Míča - starosta obce Řídeč

Seznam věcí - Sbírka Ukrajina 28.2.-3.3.2022 - OBEC ŘÍDEČ.docx

Foto - sbírka pro Ukrajinu - OBEC ŘÍDEČ.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 14. 3. 2022 15:20 Vytvořeno 4. 3. 2022 12:24

OBEC ŘÍDEČ - VYHLÁŠENÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKY PRO UKRAJINU 28.2.-3.3.2022

Obec Řídeč vyhlašuje Materiální sbírku na podporu UKRAJINY. Prosím noste pouze věci, které jsou uvedeny v seznamu, ostatních věcí je dostatek!!!!

Obecní tělocvična Řídeč každý den 28.2. - 3.3.2022 od 16.00 hodin do 18.00 hodin. 

Obec Řídeč - SBÍRKA UKRAJINA - SEZNAM nutného vybavení a materiálu.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 4. 3. 2022 12:10 Vytvořeno 28. 2. 2022 12:12

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ Z OBCE ŘÍDEČ 2021 - KALENDÁŘ

 

Termíny svozů odpadů z obce Řídeč v roce 2021

Řídeč - Svozový kalendář odpadů 2021.pdf

Termíny svozu odpadů Řídeč.pdf

Jarní svoz změna termínu: VO a NO dne 24.4.2021.


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 15. 12. 2021 14:20 Vytvořeno 25. 11. 2020 11:50

Zveřejnění výsledků darů pro obce postižené tornádem na Jižní Moravě

Celkově se vybrala od občanů částka 10.300,- Kč a obec darovala částku 6.000,- Kč, celkově bylo do 6 postižených obcí odesláno 16.300,- Kč.

Zveřejnění výsledku darů pro obce postižené Tornádem na Jižní Moravě.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 26. 11. 2021 14:01 Vytvořeno 20. 8. 2021 11:00

Plánovaná oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2 od pondělí dne 6.9.2021

Od 6.9.2021 bude probíhat druhá etapa oprav místních komunikací pod názvem "Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2", kdy musí majitelé přilehlých nemovitostí počítat s dopravním omezením a to hlavě od 13.9.2021 do 12.11.2021, kdy bude probíhat úplná uzavírka místních komunikací na p.č. 81/4 a 565/3 v k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč.

Věříme, že touto investicí se opětovně zlepší kvalita bydlení v naší obci. Oprava je spolufinancována z Programu obnovy venkova 2021 Olomouckým krajem, kdy obec získala na větev č. 1 dotaci ve výši 368.000,- Kč. Celkové investice budou na obě komunikace 2.000.000,- Kč bez DPH a zhotovitelem je firma Swietelsky stavební s.r.o. Olomouc s poddodavatelem f. K2 STAV s.r.o. Šternberk.

Informace - Oprava MK - Obec Řídeč.pdf

PROPAGACE OL.KRAJ+POV cedule -Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 26. 11. 2021 14:01 Vytvořeno 3. 9. 2021 13:37

OBEC ŘÍDEČ - Odprodej vyřazeného majetku obce

Obec Řídeč nabízí k odprodeji vyřazený - nepotřebný majetek Obce Řídeč viz nabídka níže.

ODPRODEJ VYŘAZENÉHO MAJETKU OBCE ZA 2020.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 7. 7. 2021 9:01 Vytvořeno 15. 2. 2021 11:12

Obec Řídeč - zpráva o činnosti Obce Řídeč za rok 2020 a činnosti JSDH Řídeč za rok 2020

Zpráva o činnosti Obce Řídeč za rok 2020 a o činnosti JSDH Řídeč za rok 2020

Zpráva o činnosti obce za rok 2020.pdf

Zpráva o činnosti JSDH obce Řídeč a SDH ČMS Řídeč za rok 2020.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 5. 5. 2021 8:20 Vytvořeno 27. 1. 2021 10:12