Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:

Zveřejnění výsledků darů pro obce postižené tornádem na Jižní Moravě

Celkově se vybrala od občanů částka 10.300,- Kč a obec darovala částku 6.000,- Kč, celkově bylo do 6 postižených obcí odesláno 16.300,- Kč.

Zveřejnění výsledku darů pro obce postižené Tornádem na Jižní Moravě.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 26. 11. 2021 14:01 Vytvořeno 20. 8. 2021 11:00

Plánovaná oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2 od pondělí dne 6.9.2021

Od 6.9.2021 bude probíhat druhá etapa oprav místních komunikací pod názvem "Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2", kdy musí majitelé přilehlých nemovitostí počítat s dopravním omezením a to hlavě od 13.9.2021 do 12.11.2021, kdy bude probíhat úplná uzavírka místních komunikací na p.č. 81/4 a 565/3 v k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč.

Věříme, že touto investicí se opětovně zlepší kvalita bydlení v naší obci. Oprava je spolufinancována z Programu obnovy venkova 2021 Olomouckým krajem, kdy obec získala na větev č. 1 dotaci ve výši 368.000,- Kč. Celkové investice budou na obě komunikace 2.000.000,- Kč bez DPH a zhotovitelem je firma Swietelsky stavební s.r.o. Olomouc s poddodavatelem f. K2 STAV s.r.o. Šternberk.

Informace - Oprava MK - Obec Řídeč.pdf

PROPAGACE OL.KRAJ+POV cedule -Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 26. 11. 2021 14:01 Vytvořeno 3. 9. 2021 13:37

OBEC ŘÍDEČ - Odprodej vyřazeného majetku obce

Obec Řídeč nabízí k odprodeji vyřazený - nepotřebný majetek Obce Řídeč viz nabídka níže.

ODPRODEJ VYŘAZENÉHO MAJETKU OBCE ZA 2020.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 7. 7. 2021 9:01 Vytvořeno 15. 2. 2021 11:12

Obec Řídeč - zpráva o činnosti Obce Řídeč za rok 2020 a činnosti JSDH Řídeč za rok 2020

Zpráva o činnosti Obce Řídeč za rok 2020 a o činnosti JSDH Řídeč za rok 2020

Zpráva o činnosti obce za rok 2020.pdf

Zpráva o činnosti JSDH obce Řídeč a SDH ČMS Řídeč za rok 2020.pdf


Autor: Jaroslav Míča Archivováno 5. 5. 2021 8:20 Vytvořeno 27. 1. 2021 10:12

Svozový kalendář odpadů z obce Řídeč v roce 2020

Dle OZV č. 3/2019 o místním poplatku z odpadů s účinností od 1.1.2020 se zvyšuje tento poplatek ze 450,- Kč na 500,- Kč pro občany s trvalým pobytem v obci za rok a 500,- Kč pro majitele rekreačního objektu za rok.

Řídeč - svoz. kalendář 2020.xlsx


Autor: J. Míča Archivováno 7. 1. 2021 9:39 Vytvořeno 13. 12. 2019 10:33

OBEC ŘÍDEČ - VYHLÁŠENÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKY PRO OBEC ŠUMVALD

Obec Řídeč vyhlašuje MATERIÁLNÍ SBÍRKU pro občany obce Šumvald a místní části Břevenec, kteří byli postiženi bleskovou povodní 7.6.2020.

Materiální pomoc můžete odevzdávat dne 13.6.2020 od 08.00-11.00 hodin v tělocvičně v budově bývalé školy v Řídeči (č.p. 304). Místo konání bylo změněno z důvodu velkého zájmu o sbírku mezi občany. Děkujeme !!! V PONDĚLÍ PŘEDÁME V ŠUMVALDĚ!!!

Vyhlášení materiální sbírky - Šumvald.docx


Autor: J. Míča Archivováno 15. 6. 2020 12:52 Vytvořeno 10. 6. 2020 8:56

OlOMOUCKÝ KRAJ - INFORMACE O ODBĚRNÝCH MÍSTECH -COVID-19

Ol. kraj informuje o odběrných místech a době na COVID 19 v Olomouckém kraji.

Provozní doba odběrná místa COVID 19 - svátky květen.pdf

Odběrná místa OLK.pdf


Autor: J. Míča Archivováno 11. 5. 2020 7:21 Vytvořeno 30. 4. 2020 11:45

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE ŘÍDEČ - UPOZORNĚNÍ NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE ŘÍDEČ - upozorňuje na dodržování TRŽNÍHO ŘÁDU - zákazu podomního prodeje v obci Řídeč.

Ze sdělovacích prostředků je známo, že objíždí obce tzv. ENERGETIČTÍ ŠMEJDI, kdy nabízí občanům ROUŠKY a nechají si podepsat převzetí.

Ve skutečnosti se jedná o podpis nové smlouvy a ne o potvrzení převzetí roušky. 

BUĎTE OBEZŘETNÍ A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ TĚCHTO OSOB V OBCI INFORMUJTE STAROSTU ČI POLICII ČR na tel. č. 158.


Autor: J. Míča Archivováno 22. 4. 2020 9:27 Vytvořeno 1. 4. 2020 10:49

KRIZOVÝ ŠTÁB OLOMOUCKÉHO KRAJE - Usnesení z jednání č. 7/2020 z 23.3.2020

Krizový štáb Olomouckého kraje - usnesení č. 7/2020 ze dne 23.3.2020

KÚ - Usnesení KŠ 07-2020 z 23. 3. 2020.pdf


Autor: J. Míča Archivováno 3. 4. 2020 9:37 Vytvořeno 25. 3. 2020 12:24

KHS Olomouckého kraje - ukončení Opatření obecné povahy Litovelsko - Uničovsko

od 30.3.2020 00:00 hodin byla ukončena Opatření obecné povahy pro uzavřenou oblast Uničovska a Litovelska proti šíření COVID -19. Nadále však platí veškerá opatření nařízena Vládou ČR - Krizová opatření. VV OOP ze dne 29.3.2020 je taktéž zveřejněna na úřední desce Krajské hygienická stanice - pracoviště Olomouc. 

KHS VV OOPK 29.03.2020 zrušení VV OOP 30.3.2020pdf.pdf


Autor: J. Míča Archivováno 3. 4. 2020 9:36 Vytvořeno 30. 3. 2020 10:22