Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Systém odpadového hospodářství obce Řídeč - kontrola předávaných odpadů dne 28.2.2023

Systém odpadového hospodářství obce Řídeč - kontrola předávaných odpadů dne 28.2.2023Vážení občané, obec má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 s platností od 3.6.2022  o stanovení systému odpadového hospodářství, kde jsou definovány povinnosti osob ve vztahu k třídění odpadů a předávání tříděných odpadů do systému odpadového hospodářství obce.

Dne 28.2.2023 byla v den svozu komunálního odpadu ze strany Obecního úřadu Řídeč provedena částečná kontrola nádob na směsný komunální odpad, kdy musíme poděkovat většině občanů, že své odpady třídí a využívají systému door-to-door  na třídění odpadů, zavedeného obcí od 2Q/2022. Tím se snížil celkový objem směsného komunálního odpadu v obci za rok 2022 o 4 t oproti roku 2021. Děkujeme Vám.

Na druhou stranu však jsou i lidé, kteří odpady netřídí a na to doplácíme v konečném důsledku všichni. Z důvodu, že má obec zaveden evidenční systém svozu odpadů v aplikaci "Moje popelnice", nebudou již sváženy z obce nádoby na odpady, které nejsou opatřeny RFID čipem a čárovým kódem. Rovněž nebudou sváženy nádoby na Směsný komunální odpad, kde není odpad tříděn jak je stanoveno v OZV č. 1/2022, který je k dispozici na ObÚ či zveřejněn na webových stránkách obce www.ridec.cz/obecniurad/. Může se stát, že Vám nebudou odpady svezeny a na popelnici budete mít důvod, proč nebyl odpad svezen. viz. foto níže. 

Třídit odpady je v dnešní době normální a je to celospolečenský zájem k ochraně životního prostředí s cílem ukončení skládkování odpadů po roce 2030. Hlavně jsou to Vaše peníze a peníze z rozpočtu obce nás všech, které můžeme investovat i rozumnějším způsobem pro nás všechny. Každý vytříděný kilogram odpadů se počítá.

Děkujeme Vám za pochopení

Jaroslav Míča - starosta obce Řídeč

IMG_20230228_082102.jpg     IMG_20230228_082058.jpg     

 

OZV o stanovení obecního systému OH obce Řídeč.pdf