Drobečková navigace

Úvod > Kultura - obecní tělocvična

Kultura, obecní tělocvična, zvyky a tradice v obci

Plán kulturních akcí 2017

Provozní řád tělocvičny

Zvyky a tradice

Tři králové

    Šestého ledna obchází malí koledníci (Tři králové) domácnosti s novoročním přáním.

Tříkrálový turnaj ve stolní hře ,,Člověče nezlob se"

    Oblíbená kulturní akce jak dětí, tak i dospělých. Pořádá Obec Řídeč.

Hasičský společenský ples

    Ples pořádá SDH Řídeč ve spolupráci s Obcí Řídeč.

Dětský maškarní karneval

Velikonoční hrkání -průvod dětí s řehtačkami

    Velké jarní setkání všech pohádkových bytostí naší obce. Pořádá Obec Řídeč.

Velikonoční hrkání

   Snad největší tradici mezi dětmi Řídeče má hrkání klapačkami a řehtačkami po obci v době velikonoc. Tento obyčej v Řídeči přetrval  a neustále je udržován.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise

     Pořádá Obec Řídeč každoročně v sobotu týden před Velikonocemi.

Velikonoční pomlázka a MikulášTři králové

  Oba tyto zvyky se zachovaly v obecně známé podobě.

   Mikuláš s anděly a čerty je již tradičně pod vedením SDH Řídeč.

Večer důchodců v Mladějovicích

   Večer důchodců bývá pořádán jednou ročně v Mladějovicích společně pro důchodce z Řídeče, Komárova a Mladějovic.

Vítání občánků

    Bývá pořádáno na Městském úřadě Šternberk.

Dětský den

    Pořádá Obec Řídeč ve spolupráci s SDH Řídeč. 

Pálení čarodějnic

     Pořádá SDH Řídeč.

Hody na svatého Václava

     Již tradičně pořádá Obec Řídeč hody na sv. Václava s bohatým doprovodným programem - turnaj v kopané na místním hřišti, Svatodušní mše Svatá u kapličky, setkání s kronikářkou obce, soutěž ,, O zlatou vařečku místostarosty obce aneb kdo upeče nejlepší hodovou buchtu" , večerní zábava s překvapením.

Podzimní lampionový průvod obcí

    Lampionový průvod obcí pro děti spojený s ochutnávkou Svatomartinského vína pro dospělé.

ridec_bottom.png