Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Charita Šternberk - nabídka služeb pro migranty z Ukrajiny

Charita Šternberk POMOC UKRAJINĚ.pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 22. 3. 2022 11:08

KALENDÁŘ S TERMÍNY SVOZU ODPADŮ Z OBCE ŘÍDEČ OD 1.4.2022 - 31.12.2022

Svozový kalendář s termíny svozu z obce Řídeč od 1.4.2022 do 31.12.2022. Podzimní svoz VO+NO bude ještě upřesněn v dostatečném předstihu!!!!

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ ŘÍDEČ OD 4-2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 17. 3. 2022 10:51

HZS - Hasiči radí - ČERVEN

hasici_radi_cerven_big.pdf

hasici_radi_cerven_gril.pdf 

 

 


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 16. 3. 2022 9:05

Olomoucký kraj - informace - změna sídla KACPU

Změna sídla KRAJSKÉHO ASISTENČNÍHO CENTRA POMOCI UKRAJINĚ pro registraci občanů Ukrajiny NOVĚ od 7.3.2022 Hanácké kasárna Olomouc, 1 Máje 803/1.  Pomoc 7/24, telefon +420 771 235 570/571.

KACPU - Hanácká kasárna s mapkou (z HL. NÁDRAŽÍ).pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 7. 3. 2022 12:29

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU DO 30.6.2022

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU na území České republiky v souvislosti s migrační vlnou občanů Ukrajiny, kteří přicházejí na území ČR do 30.6.2022.

 Usnesení vlády ČR - sbírka zákonů 066-22.pdf

 


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 3. 3. 2022 13:42

Měsíčník Olomouckého kraje - únor - březen 2022

Měsíčník Olomouckého kraje - rozhovor se starosty malých obcí na zachování obchodů a dotaci Ol. kraje Obchůdek +2021.

Měsíčník Olomoucký kraj - únor 2022.pdf

Měsíčník Olomoucký kraj, březen 2022.pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 24. 2. 2022 12:47

ODPADY V OBCI ŘÍDEČ OD DUBNA 2022 - nejčastější otázky a odpovědi

Vážení spoluobčané, od dubna 2022 bude naše obec, ale i ostatní obce Mikroregionu Šternberska rozjíždět projekt door-to-door (česky ode dveří ke dveřím) na svoz dopadů. V naší obci se bude jednat o svoz plastů, papíru a směsného komunálního odpadu (SKO). Do konce února, nejpozději však do 10. března 2022 se Vám budeme snažit do domácností dodat nádoby na třídění odpadů. Od dubna 2022 již nebude fungovat pytlový svoz plastů jako tomu bylo doposud. Všechny domácnosti obdrží do svých schránek informace k odpadovému hospodářství obce nejpozději do neděle 6.2.2022.  Nádoby na plast a papír o objemu 240 litrů dostanete zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a po šesti letech přejdou do Vašeho osobního vlastnictví. Pokud něčemu nebudete rozumět nebo se budete chtít na cokoliv zeptat, kontakt na starostu je uveden v letáku Otázky a odpovědi k odpadům. Věříme, že se nám tento projekt podaří zdárně rozjet od dubna 2022 a společně tak docílíme většího třídění odpadů v obci a snížit i nákladů na SKO, které platíme všichni. Systém svozu BIO odpadů bude fungovat jako doposud - velkoobjemový kontejner na točně autobusu a popelnice na použité jedlé oleje je umístěna u místního obchodu. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude zachován a to 2x ročně, vše se včas dozvíte a kalendář svozu odpadů od dubna do prosince Vám bude také dodán do domácností. 

Jaroslav Míča - starosta obce

Leták - jak správně třídit odpady.pdf

Leták MIKROREGIONU k  door-to-door na obcích.pdf

Leták - třídíme jedlé oleje, má to smysl.pdf

Odpady otázky a odpovědi D2D.pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 3. 2. 2022 10:56

VHS SITKA s.r.o. - Zveřejnění cen vodného a stočného pro rok 2022

Přílohou zveřejňujeme CENY VODNÉHO A STOČNÉHO pro rok 2022 společností VHS Sitka s.r.o. Šternberk pro obec Řídeč.  V Aglomeraci Mladějovice - Komárov -  Řídeč se jedná o navýšení za vodné a stočné ve výši 5,50 Kč oproti roku 2021. Cena je povýšena vzhledem k očekávaná míře inflace pro rok 2022 a plánu oprav a investic do ČOV Mladějovice.

Ceny vodného a stočného 2022.pdf 

 


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 26. 11. 2021 14:09

JAK TO DOPADLO? Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2 dokončena

Vážení spoluobčané, od 6.9.2021 probíhala druhá etapa projektu: Oprava místních komunikací v obci Řídeč - větev 1,2. Větev č. 1 byla spolufinancována Olomouckým krajem z Programu obnovy venkova 2021, kdy obec získala dotaci ve výši 368.000,- Kč, větev č. 2 byla financována z rozpočtu obce Řídeč. Zhotovitelem byla dle smlouvy f. Swietelsky stavební s.r.o. Olomouc s poddodavatelem f. K2 STAV s.r.o. Šternberk. Oprava komunikací byla provedena v kratším časovém termínu a to do 11.10.2021, čímž se zkrátila i předpokládaná uzavírka, která měla probíhat až do 12.11.2021. Od 11.10.2021 tak mohou občané využívat opravené opravené komunikace. Věříme, že touto investicí přispěla obec ke zkvalitnění života na venkově a komunikace budou sloužit ke spokojenosti všem občanům. A jak to dopadlo, se můžete přesvědčit sami při procházce nebo na přiložené dokumentaci. Celkové náklady na tento projekt jsou ve výši 2.018.000,- Kč bez DPH.

Fotodokumentace Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf

Fotodokumentace Oprav MK v obci Řídeč - větev č. 2.pdf

PROPAGACE OL.KRAJ+POV cedule -Oprava MK v obci Řídeč - větev 1.pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 25. 10. 2021 7:58

ČEZ distribuce a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů od drátů el. vedení - distribuční soustavy ČEZ od 1.11. do 15.11.2021 dle přiloženého letáku.

ČEZ distribuce a.s. - upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf


Autor: Jaroslav Míča Publikováno 20. 10. 2021 9:46